jun 112012
 

De bullshit van perfectie

Ik merk het meteen als ik streef naar perfectie. Ik voel me vaak moe, ontevreden en ben niet te genieten voor anderen. Hoe komt dat toch? Een hobby van mij is koken en als ik wel eens mensen uitnodig om bij ons te dineren, stel ik hoge eisen aan het eten. Het lukt natuurlijk bijna nooit om verschillende gangen te maken waar niets op aan te merken is. Ik ben dan uren bezig en als het gerecht op het bord ligt, zie ik wat er niet goed is. Ik let op wat er ontbreekt.

Deze focus, letten op wat er niet is, zorgt voor een ontevreden gevoel en een laag energieniveau. Het streven naar perfectie levert dan vooral shit op en dat is precies het tegenovergestelde van wat de perfectionist wil. In de bijzondere gevallen dat ik zelf wel vind dat mijn actie perfect was, zegt een ander doodleuk: ‘je bent nog iets vergeten’. Er is altijd wel iemand die jouw actie matig vindt en toch werken veel organisaties naar perfectie. En omdat dit niet bereikt wordt, gaat de focus naar wat er ontbreekt en daalt de motivatie, het plezier en de energie en stijgt het ziekteverzuim.

Achter het perfectionisme zit een (wils)kracht om het heel erg goed te willen doen. Door anders naar deze kracht te kijken, komt er ruimte voor excellence. Mensen en organisaties die vanuit excellence werken, kijken naar wat er goed gaat en wat er wel is. Deze focus geeft meer energie en bijvoorbeeld een dalend ziekteverzuim.

De focus op excellence kun je de hele dag doen. Een voorbeeld hiervan is een brief die ik gestuurd heb naar 350 huurders van een woningcorporatie. In die brief stond informatie over de geplande renovatie van hun woning. Deze renovatie had grote impact want de badkamer, wc en keuken werden gesloopt en vervolgens vernieuwd. Ik ben door 10 huurders gebeld die de inhoud van de brief niet goed begrepen. Kijk hier eens naar vanuit perfectie of excellence:

Focus op perfectie: ik heb gefaald, zie je wel dat de brief niet duidelijk was, te snel gestuurd, niet laten checken -> deze gedachten geven een laag energieniveau en een dalend zelfvertrouwen.

Focus op excellence: 350 huurders hebben de brief ontvangen en een klein aantal daarvan heeft nog vragen, ik heb alle vragen telefonisch kunnen beantwoorden, wat kan de volgende keer nog beter -> deze gedachten geven een stijgend zelfvertrouwen en een hoger energieniveau.

In elke organisatie, gezin en project kun je handelen vanuit excellence. Je kunt een begin maken met de verandering van perfectie naar excellence. Stel bijvoorbeeld een andere agenda voor jullie vergaderingen voor. Een agenda van een overleg bij een excellente organisatie besteedt 80% van de tijd aan wat er goed gaat en wat we daarvan kunnen leren en 20% gaat over wat er beter kan en wat we daarvan kunnen leren. Het effect: veel meer energie om ook de punten aan te pakken die (nog) beter kunnen. Uit de praktijk zijn vele voorbeelden van bedrijven die hierdoor hun doelen sneller, makkelijker en met veel meer plezier bereiken. Stop de bullshit, start met excellence!

Bel of mail mij vrijblijvend voor een afspraak voor coaching on the job

Johan Burghouts, werkXpres 

werkXpres → bewust & doelgericht werken met meer tijd & resultaat en minder stress
Marterstraat 68 – 6531 KC Nijmegen – slim@werkxpres.nl
Johan Burghouts 0647074484 

mei 182012
 

Ontkaderen helpt om je klant echt centraal te stellen. Hem koning noemen is niet genoeg.

Veel organisaties zeggen dat de klant centraal staat. Met andere woorden; de klant is de persoon waar alles om draait en is koning. In de praktijk werkt het meestal anders. We zijn vooral druk met het maken van beleid, vastleggen van processen, e-mails naar elkaar sturen en het produceren van heel veel papier. De oorzaak van al deze drukte komt vaak voort uit een vraag van een klant. Dat is dan meestal een vraag waar geen standaardoplossing voor is. Iedereen gaat heel hard werken om de klant de standaardoplossing te verkopen. Al dit onnodige werk wordt veroorzaakt doordat het hele bedrijf druk is om elkaar en de klant te overtuigen van een oplossing die niemand wil. Dat levert stress en klachten op.

Geen kaders maar oplossingen

Ontkaderen helpt om de klant echt centraal te stellen. Een organisatie die niet vanuit kaders denkt maar vanuit oplossingen geeft medewerkers en klanten energie en er ontstaat synergie. De harde scheidslijn tussen klant en bedrijf verdwijnt daarmee en beide worden partner in een nieuwe werkvorm. Een voorbeeld hiervan is het online bankieren: de klant heeft het werk overgenomen van de bankmedewerker en kan zelf bepalen wanneer en op welke manier geld wordt overgemaakt en de rekening wordt beheerd. De klant is hiermee meer eigenaar geworden van het product dat de bank en de klant samen hebben. Het produkt internetrekening bestaat alleen omdat er klanten zijn die zo’n rekening hebben.

Kosten besparen en welzijn promoten

Internetbankieren is vooral ontstaan vanuit het idee om kosten te besparen. De huidige tijd vraagt niet alleen om vanuit kosten (geld) te ontkaderen maar vooral vanuit welzijn (geluk) want dit sluit veel beter aan bij de onbewuste emoties. Mensen, dus klanten en medewerkers, worden gedreven door verlangens. Ik heb gemerkt dat dit ook voor mij geldt. Ik vind het lastig om een opdracht uit te voeren als ik niet precies weet waar al het werk dat ik ervoor moet doen, toe leidt. Als ik dit niet helder krijg, worstel ik met de opdracht en kost het veel energie. De opdrachtgever die mij kan uitleggen welk verlangen bereikt wordt als ik mijn opdracht of taak uitvoer, krijgt mij helemaal met alle energie. Dit wordt nog versterkt als de verlangens overeenkomen. Ik werk bijvoorbeeld graag voor opdrachtgevers die alle ruimte geven aan de medewerkers om zich in vrijheid te ontwikkelen. Omdat het ook mijn verlangen is om mensen hierbij te helpen, komt de energie samen en ontstaat er synergie.

Gelijkwaardigheid, welzijn en ruimte

Wat voor de eigen organisatie werkt, is ook goed voor de klanten. Iedereen wil werken bij een bedrijf dat echt aansluit bij de verlangens van de klanten. Een bedrijf zonder kaders maar met een sterk verlangen, werkt als een magneet op klanten. De klant en het bedrijf werken samen om het verlangen van de klant en het bedrijf te bereiken. Er ontstaat een nieuw gebied waarin beide zich thuis voelen. De belangrijkste waarden van dit nieuwe land zijn gelijkwaardigheid, welzijn en elkaar ruimte geven. Van dit nieuwe land hoef ik geen koning te zijn. In dit land wil ik wel heel graag wonen, werken en leven. Wij kunnen dit land samen creëren door nu buiten de bestaande kaders te stappen. Die nieuwe werkelijkheid heeft natuurlijk ook weer (andere) kaders. Dat is geen reden om binnen de bestaande kaders te blijven want de wereld om ons heen veranderd voortdurend en vraagt steeds opnieuw om aanpassing. Ontkaderen helpt om ons steeds weer aan te passen en open te blijven staan wat de mensen om ons heen echt nodig hebben.

Stap uit jouw kaders en maak een afspraak voor coaching on the job

Johan Burghouts, werkXpres 

werkXpres → bewust & doelgericht werken met meer tijd & resultaat en minder stress
Marterstraat 68 – 6531 KC Nijmegen – slim@werkxpres.nl
Johan Burghouts 0647074484