jun 162017
 

Ben jij beter dan het gemiddelde? Wordt nog effectiever!
Hoor jij ook net als ik tot die meerderheid die denkt beter dan gemiddeld auto te rijden?  Of behoor je tot de grote groep hoogleraren (85%) die zijn of haar onderzoekskwaliteiten hoger inschat dan die van anderen? Misschien ken je zelf nog andere voorbeelden die laten zien dat ons zelfbeeld niet altijd overeenkomt met de wiskundige werkelijkheid.

Ik denk bijvoorbeeld dat ik anderen kan helpen om effectiever te werken en dat ik dat beter dan gemiddeld kan. Om erachter te komen of dat inderdaad zo is, zou ik moeten weten wat het gemiddelde is en objectief laten bepalen wat het effect van mijn methode is. Ingewikkeld om vast te stellen en vooral gericht op resultaten uit het verleden. Ik zou liever willen weten of ik tijdens een coaching on the job of un een training die ik geef beter ben dan het gemiddelde.

Een manier die ik daarvoor gebruik is om te werken vanuit overtuigingen die de weg vrijmaken voor effectief gedrag. Dit lukt niet altijd en daarom vraag ik deelnemers mij aan te spreken op ineffectief gedrag. Hiermee krijg ik de kans om mijn ineffectieve gedrag te herkennen en om te zetten in effectief gedrag waardoor ik weer boven mijn eigen gemiddele uitstijg.

Het bekende boek van Stephen Covey gaat over de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Dit boek gaf mij de inspiratie om eens op een rijtje te zetten wat de 7 eigenschappen zijn van ineffectieve mensen. Het zijn overtuigingen en gedrag die deelnemers van mijn trainingen en coaching vaak noemen en waar ik zelf ook nog wel eens mee worstel.

1. De echte erkenning komt van buiten
Alles aanpakken en hard werken zodat anderen zien wat ik doe. Klaar staan voor iedereen, want ik vind het belangrijk om aardig gevonden te worden. Geen nee durven zeggen. Overwerken zodat er niet getwijfeld wordt aan mijn commitment. Werk mee naar huis nemen en nog een mailtje sturen om 02.00 uur. Ik ben onmisbaar.

2. Nooit in de spiegel kijken
Veel van mijn collega’s begrijpen niet waar het over gaat. Mensen reageren nooit op mijn mails. Ik heb het al 3 keer uitgelegd en ze snappen het nog niet. Mijn leidinggevende heeft nooit tijd voor mij. De lastige dossiers komen altijd op mijn bureau. Onze vergaderingen gaan nergens over.

3. Veel controle geeft meer resultaat
De maandrapportages geven mij het inzicht wat er echt gebeurt. Als ik de mensen de vrijheid geef, gebeuren er dingen die ik niet wil. Ik stuur op cijfers. Veel medewerkers kunnen niet omgaan met meer verantwoordelijkheid. Ik geloof in feiten en die staan in mijn excel-sheet.

4. Direct reageren op wat er gebeurt
Ik handel meteen alles af want dat kost het minste tijd. Ik ben pas betrouwbaar als ik direct terugbel. In ons bedrijf zijn veel mails urgent. Een vraag van een collega die een geeltje met ‘Spoed’ op mijn bureau legt, gaat voor mijn eigen werk.

5. Ik hoef niets op te schrijven
Ik heb alles op een rijtje en vergeet niets. Ik krijg geen stress van al die losse eindjes in mijn hoofd. Het valt mij op dat ik veel beter kan multitasken dan andere mensen. Mijn productiviteit is een stuk hoger doordat ik geen to-do-list maak. Al de gedachten in mijn hoofd maken mij juist veel creatiever.

6. Wachten tot de ander zich aanpast
Mijn collega zal nu toch wel inzien dat hij aan zet is. Voor de zoveelste keer vraagt mijn manager op het laatste moment of ik iets wil uitzoeken. Een aantal mensen uit mijn team kan niet communiceren. De collega’s van die afdeling sturen nog steeds die formulieren terwijl die al lang vernieuwd zijn. Ze snappen toch wel hoe je een brief opstelt?

7. Met bepaalde type’s kan ik niet communiceren
Sommige mensen begrijpen mij niet. Ik probeer hun uit te leggen hoe het werkt met communicatie, maar ze pakken het niet op. Ze moeten me maar nemen zoals ik ben. Ik merk dat veel mensen gewoon niet luisteren naar wat ik te zeggen heb.

Het mooie van deze 7 eigenschappen is dat ze ons de kans geven om niet-effectief gedrag te herkennen. Deze herkenning geeft je de mogelijkheid om je gedrag aan te passen. Dit roept meteen de vraag op wat dan effectief gedrag is. Omdat iedere eigenschap een eigen weg heeft naar effectiviteit is dit antwoord niet direct te geven. Er is echter een simpele vraag met veel effect die dwars door de 7 eigenschappen heen gaat: “wat kan ik anders doen?”.

Stel deze vraag aan jezelf en anderen en dan kijk ik er naar uit om je binnenkort te begroeten bij de meerderheid die zichzelf effectiever vindt dan het gemiddelde!

Maak jezelf effectiever en maak een afspraak voor coaching on the job

 Johan Burghouts, werkXpres
mei 182012
 

Ontkaderen helpt om je klant echt centraal te stellen. Hem koning noemen is niet genoeg.

Veel organisaties zeggen dat de klant centraal staat. Met andere woorden; de klant is de persoon waar alles om draait en is koning. In de praktijk werkt het meestal anders. We zijn vooral druk met het maken van beleid, vastleggen van processen, e-mails naar elkaar sturen en het produceren van heel veel papier. De oorzaak van al deze drukte komt vaak voort uit een vraag van een klant. Dat is dan meestal een vraag waar geen standaardoplossing voor is. Iedereen gaat heel hard werken om de klant de standaardoplossing te verkopen. Al dit onnodige werk wordt veroorzaakt doordat het hele bedrijf druk is om elkaar en de klant te overtuigen van een oplossing die niemand wil. Dat levert stress en klachten op.

Geen kaders maar oplossingen

Ontkaderen helpt om de klant echt centraal te stellen. Een organisatie die niet vanuit kaders denkt maar vanuit oplossingen geeft medewerkers en klanten energie en er ontstaat synergie. De harde scheidslijn tussen klant en bedrijf verdwijnt daarmee en beide worden partner in een nieuwe werkvorm. Een voorbeeld hiervan is het online bankieren: de klant heeft het werk overgenomen van de bankmedewerker en kan zelf bepalen wanneer en op welke manier geld wordt overgemaakt en de rekening wordt beheerd. De klant is hiermee meer eigenaar geworden van het product dat de bank en de klant samen hebben. Het produkt internetrekening bestaat alleen omdat er klanten zijn die zo’n rekening hebben.

Kosten besparen en welzijn promoten

Internetbankieren is vooral ontstaan vanuit het idee om kosten te besparen. De huidige tijd vraagt niet alleen om vanuit kosten (geld) te ontkaderen maar vooral vanuit welzijn (geluk) want dit sluit veel beter aan bij de onbewuste emoties. Mensen, dus klanten en medewerkers, worden gedreven door verlangens. Ik heb gemerkt dat dit ook voor mij geldt. Ik vind het lastig om een opdracht uit te voeren als ik niet precies weet waar al het werk dat ik ervoor moet doen, toe leidt. Als ik dit niet helder krijg, worstel ik met de opdracht en kost het veel energie. De opdrachtgever die mij kan uitleggen welk verlangen bereikt wordt als ik mijn opdracht of taak uitvoer, krijgt mij helemaal met alle energie. Dit wordt nog versterkt als de verlangens overeenkomen. Ik werk bijvoorbeeld graag voor opdrachtgevers die alle ruimte geven aan de medewerkers om zich in vrijheid te ontwikkelen. Omdat het ook mijn verlangen is om mensen hierbij te helpen, komt de energie samen en ontstaat er synergie.

Gelijkwaardigheid, welzijn en ruimte

Wat voor de eigen organisatie werkt, is ook goed voor de klanten. Iedereen wil werken bij een bedrijf dat echt aansluit bij de verlangens van de klanten. Een bedrijf zonder kaders maar met een sterk verlangen, werkt als een magneet op klanten. De klant en het bedrijf werken samen om het verlangen van de klant en het bedrijf te bereiken. Er ontstaat een nieuw gebied waarin beide zich thuis voelen. De belangrijkste waarden van dit nieuwe land zijn gelijkwaardigheid, welzijn en elkaar ruimte geven. Van dit nieuwe land hoef ik geen koning te zijn. In dit land wil ik wel heel graag wonen, werken en leven. Wij kunnen dit land samen creëren door nu buiten de bestaande kaders te stappen. Die nieuwe werkelijkheid heeft natuurlijk ook weer (andere) kaders. Dat is geen reden om binnen de bestaande kaders te blijven want de wereld om ons heen veranderd voortdurend en vraagt steeds opnieuw om aanpassing. Ontkaderen helpt om ons steeds weer aan te passen en open te blijven staan wat de mensen om ons heen echt nodig hebben.

Stap uit jouw kaders en maak een afspraak voor coaching on the job

Johan Burghouts, werkXpres 

werkXpres → bewust & doelgericht werken met meer tijd & resultaat en minder stress
Marterstraat 68 – 6531 KC Nijmegen – slim@werkxpres.nl
Johan Burghouts 0647074484

dec 222011
 

Artikel: Prioriteiten stellen zorgt NIET voor minder werk(druk).

Heb je het druk en te weinig tijd? Begin dan niet met prioriteiten stellen maar eindig ermee. Ik zal dit toelichten. Stel je voor dat je een flinke stapel brieven en memo’s op je bureau hebt liggen. Om overzicht te krijgen, zijn we vaak geneigd te bekijken wat we als eerste moeten doen en wat later kan. Dat lijkt heel effectief maar het gekke is: dat is het niet. De stapel met acties blijft namelijk even groot en kost nog even veel tijd. Prioriteiten stellen helpt je dus niet om minder werk te krijgen of meer overzicht te hebben. Wat helpt dan wel?

Wil je meer overzicht en alleen de echt belangrijke zaken doen dan is een andere aanpak veel effectiever. Ik noem dat WKO: Weten, Kiezen, Organiseren. Dit is de manier om blijvend effectief te zijn. Meestal leer je in een cursus time-management om slimmer te organiseren of te kiezen, maar dat verwatertal weer snel als de werkdruk even later weer toeneemt. Blijvend effectief in je werk (én privé) wordt je door WKO!

WKO: Weten

Alles start met weten. Je kunt pas kiezen als je weet wat je wilt. Wat wil ikprivé en op mijn werk? Wat wordt er van mij verwacht? Op welke resultaten kanik en mijn collega’s rekenen. Weten ontdek je door te kijken naar je eigenlijke functie. Wat hoort wel bij mij en wat niet.

WKO: Kiezen

Je weet precies wat je wilt en dan is het makkelijk om meteen betekenis te geven aan een vraag of verzoek. Hoort dit bij mij of niet. Kiezen gaat dan snel en makkelijk.

Als je dit vaker doet, merk je dat het steeds makkelijker en sneller gaat en je besluitvaardigheid enorm toeneemt. Soms schat je zelfs een situatie intuïtief in en geef je al antwoord voordat je erover nagedacht hebt. Er ontstaat veel meer overzicht en dat geeft rust en ruimte. Dit zijn de ideale omstandigheden om direct een besluit te nemen.

WKO: Organiseren
De stapel op je bureau en het aantal e-mails dat je in behandeling neemt (en eventueel daarna gaat prioriteren) is veel kleiner geworden. Dàt is pas effectief. Je hebt een veel kleinere ‘stapel’ en dat geeft al veel overzicht. Nu pas ga je organiseren en plannen: wat ga ik als eerste doen, wie heb ik er voor nodig en wanneer ga ik dit doen?

WetenKiezenOrganiseren levert je veel tijd op omdat je minder hoeft te doen. Ook zal het bijdragen aan een tevreden klant, collega en leidinggevende want je levert een resultaat op wat een ander van je verwacht. Het is namelijk precies dat wat bij jouw functie hoort.

WKO! levert je tijd, waardering en veel minder stress op. Als je wilt weten of WKO! bijdraagt aan jouw effectiviteit of aan de effectiviteit van jouw team, kies dan mijn mobiele nummer of e-mailadres en plan een afspraak. Ik kom op korte termijn langs om jou en je team te helpen effectiever te zijn, meer rust te hebben en de dingen te doen die belangrijk zijn.

Maak een afspraak voor coaching on the job voor meer effectiviteit, bel 06 47074484 of mail slim@werkxpres.nl

Johan Burghouts, werkXpres 

werkXpres → bewust & doelgericht werken met meer tijd & resultaat en minder stress
Marterstraat 68 – 6531 KC Nijmegen – slim@werkxpres.nl
Johan Burghouts 0647074484 

sep 292011
 

Voorkom nieuwe troep. Werk anders!
Artikel

Nú een actie nemen om in de toekomst een situatie te voorkomen, zorgt ervoor dat je steeds meer tijd krijgt en alleen nog maar belangrijke mails, brieven en vragen ontvangt. Want als je niet een tweede keer een verkeerde mail wilt krijgen of thuis nog een keer die saaie klus wilt doen, denk dan goed na. Neem de tijd en bekijk wat je kunt doen om de oorzaak of bron van wat naar je toekomt weg te nemen.

Als je anders wilt werken, met meer overzicht en betere resultaten voor jou en de mensen waar je mee samenwerkt, ga dan altijd terug naar de bron. Dus als je een mail van iemand beantwoordt (inhoudelijk), geef dan ook meteen aan hoe je de volgende keer benaderd wilt worden. Even langs gaan om hetmondeling toe te lichten, werkt nog beter. De ander kan dan meteen reageren zodat de bedoeling voor beiden duidelijk is. Door uit te spreken wat je wilt, geef je de ander de mogelijkheid jouw ideale manier van werken te ondersteunen. Je geeft de ander de mogelijkheid om een betere samenwerking en een beter resultaat te creëren.

Vaak is het zo dat we door de drukte en de hoeveelheid mail die op ons afkomt, snel antwoord geven zodat alle mailtjes en vragen afgehandeld zijn. Dat geeft een lekker gevoel en versterkt het idee dat je gewerkt hebt. Toch ben je danniet goed bezig want je doet niets aan het wegnemen van de oorzaak van al die mailtjes en memoblaadjes die naar jou toekomen.

Kies ervoor om de tijd te nemen en terug te gaan naar de bron. Je hoeft daarvoor niet altijd naar de afzender te lopen; je kunt het ook in jouw reactie, in de mail of antwoord, aangeven. Het belangrijkste is dat de ander weet wat voor een effect het mailtje of de memo op jou heeft. Je maakt hem of haar ook duidelijk wat hij of zij anders kan doen om jouw resultaat en daarmee ook zijn of haar resultaat sneller te bereiken. Dat werkt vooral als je samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel.
Als je dit doet dan zul je merken dat de hoeveelheid papier of mails afneemten dat je steeds vaker alleen nog berichten en vragen krijgt die ook echt voor jou zijn. Doen: haal de bron weg, niet de vlieg

De kwaliteit van de inhoud, het moment dat je ze krijgt en de duidelijkheid over wat de ander van jou verwacht zal sterk toenemen.Het resultaat hiervan is dat je duidelijk aangeeft wat je nodig hebt om op een effectieve en plezierige manier samen te werken. Je kiest dan niet meer voor harder of meer werken, maar anders werken. Nieuwe troep voorkomen? Werk anders!

Teveel mails? Ontvang alleen nog de echt belangrijke -> Maak een afspraak voor coaching on the job

Johan Burghouts, werkXpres

 

werkXpres → bewust & doelgericht werken met meer tijd & resultaat en minder stress
Marterstraat 68 – 6531 KC Nijmegen – slim@werkxpres.nl
Johan Burghouts 0647074484